UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

Izvajalci

Zap. št.

IME IN PRIIMEK IZVAJALCEV

ORGANIZACIJA/ ZAPOSLITEV

PROGRAM

1.

Metoda Turk, prof. razrednega pouka

Zavod RS za šolstvo

Življenje in delo v vrtcu z romskimi otroki

Fanika Fras Berro, prof. pedagogike in psihologije

Zavod RS za šolstvo

2.

Alenka Janko Spreizer, dr., docentka za področje socialne antropologije

Fakulteta za humanistične študije Koper

Vnašanje romske kulture v učne vsebine

3.

Pavla Štrukelj, dr. etnoloških znanosti, specializacija iz neevropske kulture

/

S spoznavanjem zgodovine in kulture Romov do uspešnejšega dela z romskimi otroki

4.

Nada Babič Ivaniš, prof. nemškega jezika in knjiž. in ruskega jezika in knjiž.

Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Medkulturni dialog z osnovami romščine

Marina Brezar, romska pesnica in aktivistka

/

5.

Vesna Mikolič, doc. dr., znanstvena sodelavka

Fakulteta za humanistične študije Koper

Slovenščina kot drugi/tuji jezik v procesu vzgoje in izobraževanja Romov

Sonja Starc, dr. znanosti s področja slovenskega jezikoslovja

Fakulteta za humanistične študije Koper

Mojca Butinar Mužina, prof. angleškega in slovenskega jezika

Fakulteta za humanistične študije Koper

Martina Mejak, lektorica

Fakulteta za humanistične študije Koper

6.

Natalija Komljanc, dr. pedagoških znanosti

Zavod RS za šolstvo

Vzgoja in izobraževanje učencev Romov

Marta Novak, mag. pedagoških znanosti

Zavod RS za šolstvo

7.

Špela Urh, univ, dipl. socialna delavka, raziskovalka

Fakulteta za socialno delo Ljubljana

Etnična občutljivost in socialno vključevanje Romov

8.

Dragica Motik, prof. geografije in zgodovine

Zavod RS za šolstvo

Medkulturni dialog- prvi pogoj medsebojnega spoznavanja in sodelovanja med različnimi posamezniki in skupinami

Irma Veljić, razredna učiteljica, specialna pedagoginja, univ. prof. ped. andragogike

/

9.

Jernej Zupančič, dr. geografskih znanosti, izredni profesor

Filozofska fakulteta
Ljubljana

Struktura, problemi in perspektive romskih naselij

10.

Nada Žagar, mag. znanosti,
prof. sociologije

ZIK Črnomelj

Komuniciranje med šolo in romsko skupnostjo

Sonja Lokar, prof. francoskega jezika in sociologije

/

Branislava Belović, primarij, magistrica, specialistka socialne medicine, specialistka pediatrije, doktorica medicine

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

11.

Jelena Vidmar, mag. sociologije kulture, prof. pedagogike in psihologije

OŠ Nove Jarše

Program za vrtce:
Usposabljanje vzgojiteljev za uspešno vključevanje romskih otrok v vrtec

Fanika Balič, prof. pedagogike

Vrtec Pobrežje Maribor

Silva Križič, univ. dipl. pedagoginja

Vrtec Idrija

Sonja Rutar, mag. pedagogike, asistentka na Pedagoškem inštitutu in asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru

Pedagoški inštitut

Mateja Režek, mag. komunikologije, asistentka na Pedagoškem inštitutu

Pedagoški inštitut

Damjana Jurman, univ. dipl. pedagoginja, asistentka na Pedagoškem inštitutu

Pedagoški inštitut

Tatjana Vonta, dr. pedagoških znanosti, docentka, višja znanstvena sodelavka

Pedagoški inštitut

12.

Jelena Vidmar, mag. sociologije kulture, prof. pedagogike in psihologije

OŠ Nove Jarše

Program za osnovne šole:
Usposabljanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev v OŠ za uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje

Sonja Rutar, mag. pedagogike, asistentka na Pedagoškem inštitutu in asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru

Pedagoški inštitut

Klavdija Mirt, prof. razrednega pouka

OŠ Leskovec pri Krškem

Mateja Režek, mag. komunikologije, asistentka na Pedagoškem inštitutu

Pedagoški inštitut

Damjana Jurman, univ. dipl. pedagoginja, asistentka na Pedagoškem inštitutu

Pedagoški inštitut

Tatjana Vonta, dr. pedagoških znanosti, docentka, višja znanstvena sodelavka

Pedagoški inštitut

13.

Zoran Bizjak, prof. pedagogike in psihologije

SIC Ivana Bertonclja

Program usposabljanja za osnovne šole:
Metode aktivnega učenja in poučevanja za uspešno vključevanje romskih učencev v vzgojnoizobraževalni proces

14.

Zoran Bizjak, prof. pedagogike in psihologije

SIC Ivana Bertonclja

Program usposabljanja za vrtce:
Metode aktivnega učenja in poučevanja za uspešno vključevanje romskih otrok v vzgojnoizobraževalni proces

Andreja Jaklič Šimnic, dipl. pedagoginja

Vrtec Kekec Grosuplje

15.

Nada Žagar, mag. znanosti,
prof. sociologije

ZIK Črnomelj

Usposabljanje romskih pomočnikov

Mojca Frankovič, univ. dipl. pedagoginja

ZIK Črnomelj

Irena Hlača, mag. menedžmenta v izobraževanju, dipl. soc. delavka

OŠ Šmihel

Vera Klopčič, dr., znanstvena sodelavka

Inštitut za narodnostna vprašanja

 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT