UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

O projektu

USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj je poslovodeči v konzorciju skupaj s partnerskima organizacijama Pedagoškim inštitutom in Strokovno izobraževalnim centrom Ivana Bertonclja za izvajanje projekta »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje«.

Projekt vključuje profesionalno usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgojno izobraževalnih zavodih v Sloveniji (vrtci, osnovne šole, dijaški domovi, zavodi za izobraževanje odraslih). Namenjen je vzgojiteljem, učiteljem in ostalim strokovnim delavcem, ki se profesionalno ukvarjajo z romskimi otroki in odraslimi. Znotraj projekta poteka tudi usposabljanje romskih pomočnikov.

ZIK je s svojima partnerjema pridobil finančna sredstva za izvajanje projekta na javnem razpisu za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011, ki ga je razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ) kot posrednik sredstev iz Evropskih socialnih skladov (ESS).


1. Usposabljanje vzgojiteljev in učiteljev romskih otrok vključuje naslednje vsebine:

  • vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v vrtcih,
  • vključevanje romskega jezika in kulture v izvedbeni kurikulum ter seznanjanje romskih otrok s slovenskim jezikom in kulturo,
  • pomoč romskim otrokom za uspešnejše šolanje,
  • sodelovanje med romsko skupnostjo in šolo.

650 strokovnih in vodstvenih delavcev vrtcev, šol, dijaških domov in izobraževalnih organizacij za odrasle je lahko izbiralo med 14 različnimi izobraževalnimi programi, ki jih izvajajo predavatelji z referencami iz področja vključevanja Romov v vzgojo in izobraževanje. Izobraževanje so organizirana za 26 skupin udeležencev na področju Štajerske, Prekmurja, Dolenjske in Bele krajine.


2. Usposabljanje romskih pomočnikov

V program usposabljanja za romske pomočnike se je vključilo 24 romskih pomočnikov. Izobraževanje je organizirano v dveh skupinah: ena izvedba programa za romske pomočnike v Prekmurju in ena izvedba za področje Dolenjske in Bele krajine.

Vsak izobraževalni program, tako za učitelje kot romske pomočnike, vključuje 7 dni izobraževanja, in sicer 8 pedagoških ur dnevno, kar pomeni 56 pedagoških ur za posamezen program. Izobraževanje bomo izvedli v treh fazah, in sicer v 1. fazi tridnevno izobraževanje je že bilo izvedeno, 2. faza dvodnevnega izobraževanja bo potekala do 30. 4. 2010 in 3. faza dvodnevnega izobraževanja do 28. 2. 2011. Po vsaki fazi izobraževanja potekajo vmesne aktivnosti, ki omogočajo udeležencem izobraževanja praktično preizkušanje pridobljenih znanj in refleksijo ter izmenjavo izkušenj.

Za udeležence je izobraževanje brezplačno. Po uspešno končani posamezni fazi usposabljanja bodo dobili potrdilo o opravljenem programu.

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

logo_MSS_barvni_238 ess_color.jpg
 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT