UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

Pedagoški inštitut

pi_logo.pngPEDAGOŠKI INŠTITUT

Naslov:  Gerbičeva 62

1000 Ljubljana

Telefon: +386 (0)1/ 429 20 20

Fax: +386 (0)1/ 419 20 25

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran Pedagoškega inštituta: http://www2.arnes.si/~uljpeins/

Spletna stran centra RRCPI KZK: http://www.korakzakorakom.si

Vrsta organizacije (javni zavod, podjetje, društvo): Javni raziskovalni zavod

Velikost organizacije (število zaposlenih):  44 zaposlenih

Leto ustanovitve: 1965

PODATKI O VODSTVU PROJEKTA


Direktor(ica):  v.d. direktorja dr. Štraus Mojca

Telefon stacionarni: +386 (0)1/ 420 12 50

Telefon mobilni: 041 743 510

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Koordinator(ica) projekta: dr. Tatjana Vonta

Telefon stacionarni: +386 (0)1/ 429 20 20

Telefon mobilni: 041 742 694

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Pedagoški inštitut je osrednja ustanova v Sloveniji za izvajanje temeljnih, razvojnih in aplikativnih raziskav na vseh področjih vzgoje in izobraževanja ter za razvijanje edukacijskih znanosti in njihovega interdisciplinarnega povezovanja.

Izvajalec projekta UVRVI znotraj Pedagoškega inštituta je Razvojno-raziskovalni center pedagoških iniciativ Korak za korakom. RRCPIKZK razvija, uvaja in evalvira pristope v vzgoji in izobraževanju, ki prispevajo k zagotavljanju kakovostne vzgoje in izobraževanja za vse otroke oziroma učence. Osnovno dejavnosti Centra predstavljajo načela demokratične civilne družbe, pravice otrok in staršev, sodobna spoznanja o razvoju in učenju otrok ter aplikacija sprememb v vzgojno-izobraževalni proces.

 

KRATKA PREDSTAVITEV VSEH DEJAVNOSTI

Dejavnosti Centra obsegajo izobraževanja za različne ciljne skupine - strokovne delavce vrtcev, osnovnih in srednjih šol, starše in bodoče starše. Vzgojitelje in učitelje združuje v Mrežo vrtcev in osnovnih šol, kjer imajo strokovni delavci možnost izmenjave mnenj ter nadaljnje profesionalne rasti. Izdaja publikacije, ki vzgojiteljem in učiteljem ter drugi strokovni javnosti služijo kot pomoč pri implementiranju na otroka osredinjenih pristopov v vzgoji in izobraževanju. Vključeni v številne domače in mednarodne razvojno-raziskovalne projekte, sodelujejo z vladnimi in nevladnimi organizacijami, strokovnimi institucijami ter posamezniki doma in v tujini. Več o njih in njihovih dejavnostih lahko najdete na spletni strani www. korakzakorakom.si.

 

KRATKA PREDSTAVITEV DELA S CILJNO SKUPINO UČITELJEV, KI POUČUJEJO ROME

Sodelavci Razvojno-raziskovalnega centra pedagoških iniciativ se že nekaj let v svojem delu usmerjajo k profesionalnemu usposabljanju pedagoških delavcev v okoljih, kjer se v vzgojno-izobraževalni proces vključujejo tudi romski otroci/učenci. Od leta 2003 do 2005 so v treh okoljih z romsko populacijo izvajali obširen projekt za zagotavljanje inkluzivnih pristopov, ki omogočajo uspešnejše vključevanje romskih otrok/učencev v vrtce in osnovne šole. V okviru tega projekta so posebno pozornost namenili usposabljanju vzgojiteljev, učiteljev in vodstvenih delavcev ter oblikovanju podpornih sistemov na nivoju vrtca oziroma šole ter lokalne skupnosti, ki prispevajo k uresničevanju inkluzivnih pristopov.

Tudi v projektu »Šolska uspešnost romskih otrok«, ki je potekal od leta 2004 do 2007, so v okviru mednarodnega projekta Re-FINE namenili pozornost učinkovitemu vključevanju romskih otrok in dvigu akademskih dosežkov. Rezultate projekta so kasneje v obliki seminarjev prenašali na učitelje in vzgojitelje, ki v svoje oddelke vključujejo romske otroke. Vsebinsko so bili v tem primeru usmerjeni na spremljanje in načrtovanje bralnih spretnosti romskih in neromskih otrok.

Skupaj z Mednarodno organizacijo Korak za korakom (Interntional Step by Step Assosiation) so v zadnjih petih letih oblikovali module/programe za izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev, ki obravnavajo problematiko socialne inkluzije in pravičnosti v vzgoji in izobraževanju. V tem okviru so usposabljali tudi predavatelje, ki so v obliki seminarjev te vsebine prenašali na vzgojitelje in učitelje. Vsebinsko so ti seminarji usmerjeni na senzibilizacijo odraslih do predsodkov ter razumevanja socialne pravičnosti, na implementacijo vsebin in metod, ki zagotavljajo interkulturne pristope na nivoju dela v oddelku, in na pristope, ki zagotavljajo uspešnost usvajanja drugega jezika.

PI je sodeloval okviru projekta EQUAL »Razvojno partnerstvo«, katerega namen je bila ustanovitev zaposlitvenega centra, kjer naj bi Romi - iskalci zaposlitve - pridobivali informacije, svetovalne storitve, se usposabljali in izobraževali ter posledično pridobili ustrezno zaposlitev. Fokus aktivnosti je bila »Senzibilizacija za socialno pravičnost«, katere cilj je zmanjšati predsodke in zatiranje Romov kot marginalizirane in težko zaposljive skupine. V okviru projekta so kot partner sodelovali v delovni skupini izobraževalcev pri izvedbi naslednjih aktivnosti: oblikovanje vsebin programa izobraževanja za delo z Romi, oblikovanje predloga usposabljanja izobraževalcev na nacionalni ravni, sprotna in končna evalvacija izobraževanja, organizacija in izvedba seminarjev in delavnic na temo: »Senzibilizacija za socialno pravičnost« ter »Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov«.


 

logo_MSS_barvni_238 ess_color.jpg
 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT