UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

Pomoč romskim otrokom

 

IME PROGRAMA:

ETNIČNA OBČUTLJIVOST IN SOCIALNO VKLJUČEVANJE ROMOV (1.3.1)

Ciljna skupina:

Učitelji, ravnatelji in strokovni delavci v šolah, dijaških domovih, izobraževalnih organizacijah za odrasle

Cilji programa:

 • Senzibilizirati strokovne delavce za delo z učenci romske etnične pripadnosti z namenom večje vključenosti učencev v proces izobraževanja, kar posledično vpliva tudi na druga področja socialnega vključevanja

Vsebina programa:

 • Etnična raznolikost v Sloveniji s poudarkom na romski etnični skupnosti
 • Družbeno ustvarjanje etničnih mej med večinsko populacijo in Romi
 • Etnična občutljivost kot temeljno orodje za socialno vključevanje Romov
 • Načela integracije in socialnega vključevanja za uspešnejše šolanje romskih otrok

Vmesne aktivnosti:

 • Priprava primera dobre prakse
 • Aktivno sodelovanje pri socialnem vključevanju romskih otrok
 • Izdelava naloge

Izvajalka:

 • Špela Urh, univerzitetna diplomirana socialna delavka, raziskovalka na Fakulteti za socialno delo

Število ur:

56 ur v treh fazah izvedbe
1. faza izobraževanja je zaključena
2. faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
3. faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze izobraževanja:

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Črenšovci

na_vrh.png

 

IME PROGRAMA:

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE UČENCEV ROMOV (1.3.2)

Ciljna skupina:

Učitelji, ravnatelji, strokovni delavci v šolah, dijaških domovih, izobraževalnih organizacijah za odrasle

Cilji programa:

 • Seznaniti udeležence z Evropsko in nacionalno strategijo edukacije Romov in s strategijo vseživljenjskosti učenja ter nacionalnim programom dela z učenci Romi v Sloveniji v osnovni šoli
 • Predstaviti možni model individualnega pristopa za delo z učenci Romi v osnovni šoli
 • Udeležence usposobiti za izvajanje stalnega formativnega spremljanja napredka posameznega učenca
 • Usposobiti strokovne delavce šol za delo z učenci Romi

 

Vsebina programa:

 • Uresničevanje Strategije edukacije Romov in Nacionalnega akcijskega programa
 • Načrtovanje individualnega programa dela posameznega učenca
 • Individualno učenje in formativno spremljanje razvoja znanja posameznega učenca
 • Pomoč pri oblikovanju modela učenja in poučevanja
 • Program formativnega spremljanja
 • Timsko poučevanje romskih učencev
 • Vključevanje učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja

Vmesne aktivnosti:

 • Priprava programa dela za posameznega učenca
 • Zapis spremljanja napredka učenca
 • Priprava in izvedba učne ure

Izvajalki:

 • Natalija Komljanc, doktorica pedagoških znanosti
 • Marta Novak, magistrica pedagoških znanosti

Število ur:

56 ur v treh fazah izvedbe
1. faza izobraževanja je zaključena
2. faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
3. faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze izobraževanja:

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Maribor, Metlika

na_vrh.png

 

 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT