UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

Predšolska vzgojaIME PROGRAMA:

ŽIVLJENJE IN DELO V VRTCU Z ROMSKIMI OTROKI (1.1.1)

Ciljna skupina:

Strokovni delavci in ravnatelji vrtcev

Cilji programa:

 • Strokovna podpora strokovnim delavcem in ravnateljem pri ustvarjanju pogojev za uresničevanje pravic romskih otrok do enakih možnosti za učenje in razvoj
 • Ozaveščanje o pomenu uresničevanja načel kurikula za vrtce s poudarkom na medkulturnosti pri vzgojnoizobraževalnem delu z otroki Romov
 • Spodbujanje k načrtnemu in sistematičnemu razvijanju sporazumevalnih zmožnosti romskih otrok v slovenskem jeziku ob ohranjanju in razvijanju romskega jezika

Vsebina programa:

 • Uresničevanje načel kurikula za vrtce
 • Načrtovanje, izvajanje in evalvacija VID v prvem in drugem starostnem obdobju
 • Področja dejavnosti in vključevanje romskih otrok
 • Načrten in sistematičen razvoj sposobnosti romskih otrok
 • Dnevna rutina
 • Sodelovanje s starši

Vmesne aktivnosti:

 • Načrtovanje dejavnosti - videoposnetek
 • Načrtovanje dejavnosti z otroki Romi ob upoštevanju načel

Izvajalki:

 • Metoda Turk, profesorica razrednega pouka
 • Fanika Fras Berro, profesorica pedagogike in psihologije

Število ur:

56 ur v treh fazah izvedbe
1. faza je zaključena
2. faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
3. faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze izobraževanja:

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Črnomelj, Maribor

 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT