UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

Program za osnovne šole

IME PROGRAMA:

Program za osnovne šole: USPOSABLJANJE UČITELJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMOV V VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE (2.2.1)

Ciljna skupina:

Učitelji, ravnatelji in strokovni delavci v osnovni šoli

Cilji programa:

 • Usposobiti udeležence za uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje
 • Ozavestiti in premagovati stereotipe in predsodke pri udeležencih
 • Usposobiti udeležence za uvajanje načel multikulturnosti in medkulturnega dialoga
 • Usposobiti udeležence za upoštevanje romske in slovenske kulture in jezika v vzgojnoizobraževalnem procesu
 • Usposobiti udeležence za spodbujanje razvoja osebne in skupinske identitete pri učencih
 • Usposobiti udeležence za vodenje portfolia kot pripomočka za spremljanje, dokumentiranje, analizo, evalvacijo vzgojnoizobraževalnega procesa in načrtovanje profesionalnega razvoja
 • Usposobiti udeležence za kritično analizo in refleksijo lastnega dela ter uspešnega uvajanja sprememb v vzgojnoizobraževalno prakso
 • Usposobiti udeležence za vzpostavljanje partnerstva z romskimi starši, vključevanje romskih in ne-romskih staršev in skupnosti v oblikovanje načrta šole

 

Vsebina programa:

 • Uvajanje načel multikulturnosti, romske in slovenske kulture ter jezika v vzgojnoizobraževalni proces
 • Spremljanje otrokovega razvoja in načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela za zagotavljanje učne uspešnosti romskih učencev;
 • Spodbujanje razvoja osebne in skupinske identitete romskih učencev kot pogoj za vzpostavljanje medkulturnega dialoga in sožitja med osnovno šolo in romsko skupnostjo
 • Oblikovanje dvojezičnega okolja
 • Načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela v timu z romskim pomočnikom;
 • Vzpostavljanje partnerstva z romskimi starši in romsko skupnostjo
 • Vključevanje principov multikulturnosti in dvojezičnosti v vzgojnoizobraževalni proces,
 • Prepoznavanje sporočil prikritega kurikuluma
 • Samoevalvacija kakovosti vzgojnoizobraževalnega procesa, refleksija in oblikovanje akcijskega načrta za prenos teoretičnih izhodišč v prakso

Vmesne aktivnosti:

 • Pregled portfolijev in podajanje povratnih informacij
 • Refleksivno srečanje za analizo, evalvacijo in načrtovanje uvedenih sprememb v vzgojnoizobraževalno prakso

Izvajalci:

 • Jelena Vidmar, magistrica sociologije kulture, profesorica pedagogike in psihologije
 • Sonja Rutar, magistrica pedagogike
 • Klavdija Mirt, profesorica razrednega pouka
 • Mateja Režek, magistrica komunikologije
 • Damjana Jurman, univerzitetna diplomirana pedagoginja
 • Tatjana Vonta, doktorica pedagoških znanosti

Število ur:

Seminarji: 56 pedagoških ur seminarjev v treh fazah izvedbe

1. faza izobraževanja je zaključena
2. faza: 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
3. faza: 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Refleksivna srečanja (vmesne aktivnosti): 12 ur refleksivnih srečanj v treh fazah

1. faza izobraževanja je zaključena
2. faza: 1 dan x 4 ure (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
3. faza: 1 dan x 4 ure (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze izobraževanja:

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Dolenjska, Štajerska, Prekmurje

 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT