UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

Program za osnovne šole

IME PROGRAMA:

Program usposabljanja za osnovne šole: METODE AKTIVNEGA UČENJA IN POUČEVANJA ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMSKIH UČENCEV V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES (3.2.1)

Ciljna skupina:

Strokovni delavci in ravnatelji v osnovnih šolah in izobraževalnih organizacijah za odrasle

Cilji programa:

 • Implementacija novih znanj in veščin v delovnem okolju udeležencev
 • Pregled portfolijev in oblikovanje povratnih informacij

Vsebina programa:

 • Značilnosti aktivnega učenja in poučevanja v medkulturnem okolju
 • Vsebine aktivnega učenja in strategije razvijanja kritičnega mišljenja v medkulturnem okolju
 • Strategije za razvoj bralne pismenosti v medkulturnem okolju
 • Strategije pogovorov, razprav in sporočanja ob prepoznavanju vrednot in predsodkov v multikulturnem okolju
 • Načrtovanje pouka s cilji socialne pravičnosti v multikulturnem okolju
 • Praktični prikazi primerov dobre prakse z analizo in evalvacijo

Vmesne aktivnosti:

 • Implementacija novih znanj in veščin v delovnem okolju udeležencev
 • Pregled portfolijev in oblikovanje povratnih informacij

Izvajalec:

 • Zoran Bizjak, profesor pedagogike in psihologije

Število ur:

56 ur v treh fazah izvedbe

 • 1. faza izobraževanja je zaključena
 • 2. faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
 • 3. faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze izobraževanja:

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Dolenjska, Štajerska, Prekmurje

 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT