UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

Program za vrtce

IME PROGRAMA:

Program usposabljanja za vrtce: METODE AKTIVNEGA UČENJA IN POUČEVANJA ZA USPEŠNO VKLJUČEVANJE ROMSKIH OTROK V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES (3.1.1)

Ciljna skupina:

Strokovni delavci in ravnatelji v vrtcih

Cilji programa:

 • Implementacija novih znanj in veščin v delovnem okolju udeležencev
 • Pregled portfolijev in oblikovanje povratnih informacij

Vsebina programa:

 • Značilnosti aktivnega učenja v predšolskem obdobju.
 • Metode vzpodbujanja aktivnega učenja v predšolskem obdobju
 • Sodelovalno igranje in učenje v multikulturnem okolju
 • Tehnike in metode za vzpodbujanje komunikacije in argumentiranja
 • Otrokova mikrokultura kot izhodišče za oblikovanje izvedbenega kurikula
 • Značilnosti pedagoških pristopov, ki vsakega otroka postavijo v središče procesa
 • Praktični primeri dobre prakse z analizo in evalvacijo

Vmesne aktivnosti:

 • Implementacija novih znanj in veščin v delovnem okolju udeležencev
 • Pregled portfolijev in oblikovanje povratnih informacij

Izvajalca:

 • Zoran Bizjak, profesor pedagogike in psihologije
 • Andreja Jaklič Šimnic, diplomirana pedagoginja

Število ur:

56 ur v treh fazah izvedbe

 • 1. faza izobraževanja je zaključena
 • 2. faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
 • 3. faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze izobraževanja:

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Dolenjska, Štajerska, Prekmurje

 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT