UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

Romski pomočnik


IME PROGRAMA:

USPOSABLJANJE ROMSKIH POMOČNIKOV (1.5)

Ciljna skupina:

Romski pomočniki

Cilji programa:

 • Razumevanje vloge romskega pomočnika na šoli, predvsem pri razvijanju komunikacije in sodelovanja šole in romske skupnosti
 • Predstavitev izobraževalnega sistema v Sloveniji in zakonodaje s področja šolstva
 • Pridobitev znanj s področja organizacije šolskih dejavnosti in dela s pedagoško dokumentacijo
 • Usvojitev temeljnih znanj s področja informacijsko -komunikacijske tehnologije

Vsebina programa:

 • Vloga romskega pomočnika na šoli
 • Izobraževalni sistem v Sloveniji in šolska zakonodaja
 • Življenje in delo šole
 • Metode uspešnega učenja, osnovna didaktična gradiva in pripomočki
 • Vodenje pedagoške dokumentacije
 • Letna delovna priprava in sprotna priprava na vzgojno izobraževalno delo
 • Komunikacija med šolo in romsko skupnostjo ter vloga romskega pomočnika pri tem
 • Elektronsko oblikovanje besedil in pedagoška dokumentacija v e-obliki

Vmesne aktivnosti:

 • Zapis dejavnosti na šoli in možni načini vključitve romskega pomočnika v delo
 • Zapis srečanja z romskimi starši
 • Priprava evidenc v e-obliki

Izvajalke:

 • Nada Žagar, magistrica znanosti, profesorica sociologije
 • Mojca Frankovič, univerzitetna diplomirana pedagoginja
 • Irena Hlača, magistrica menedžmenta v izobraževanju, diplomirana socialna delavka
 • Vera Klopčič, doktorica, znanstvena sodelavka na Inštitutu za narodnostna vprašanja

Število ur:

56 ur v treh fazah izvedbe

 • 1. faza izobraževanja je zaključena
 • 2. faza 2 dni x 8 ur (od 1. 7. 2009 do 30. 4. 2010)
 • 3. faza 2 dni x 8 ur (1. 5. 2010 do 28. 2. 2011)

Čas izvajanja 1. faze programa

1. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 2. faze izobraževanja:

2. faza izobraževanja je zaključena

Čas izvajanja 3. faze izobraževanja:

3. faza izobraževanja je zaključena

Kraj izvajanja:

Novo mesto, Murska Sobota

 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT