UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

SIC Ivana Bertonclja

sic_ib_logo.png

 

 SKUPNOST ZAVODOV, STROKOVNO IZOBRAŽEVALNI CENTER
IVANA BERTONCLJA (SIC IB)

Naslov: Ulica Rezke Dragarjeve 9, 1210 Ljubljana-Šentvid

Telefon: +386 (0)1/ 51 27 620
Fax: +386 (0)1/ 51 27 624

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Vrsta organizacije: skupnost zavodov
Velikost organizacije (število zaposlenih): 2 redno zaposlena
Leto ustanovitve: 1993

PODATKI O VODSTVU PROJEKTA

Direktor: Zoran Bizjak
Telefon:  +386 (0)1/ 51 27 620
Mobilni telefon: 031 707 948
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

Koordinator projekta: Zoran Bizjak
Telefon: **386 (0)1/ 51 27 620
Mobilni telefon: 031 707 948
Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

Znanje je tisto, ki določa položaj človeka v okolju, v katerem živi in deluje. SIC IB si prizadeva za uveljavljanje permanentnosti učenja, za uveljavljanje demokratičnih metod v tem procesu, za upoštevanje in enakopravno uveljavljanje razlik na teh področjih ter za angažiranje vseh virov, ki lahko izboljšajo položaj vsakega človeka.


KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

Strokovno izobraževalni center Ivana Bertonclja se ukvarja z organizacijo in izvedbo strokovnega izobraževanja. Zadnjih deset let tesno sodeluje z Razvojno raziskovalnim centrom pedagoških iniciativ na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani ter vrtci in osnovnimi šolami v Sloveniji, kjer je zlasti aktivni pri izvedbi usposabljanja v okviru mednarodnega projekta »Reading And Writing For Critical Thinking »(branje in pisanje za kritično mišljenje). Program izvaja za potrebe vrtcev pod nazivom »Aktivno učenje v vrtcu« ter na osnovnih šolah pod nazivom »Aktivno učenje in poučevanje v osnovnih šolah«.

Tako jim je uspelo v tem času s svojo prisotnostjo animirati delo učiteljev in osnovnih šol na različnih koncih Slovenije. Mnogim učiteljem so posredno omogočili, da so se vključili tudi v dodatne oblike usposabljanja. Enaka ugotovitev velja tudi za področje vrtcev, kjer se njihova prisotnost nenehno širi, predvsem zaradi komunikacijske povezanosti med temi organizacijami. Vse to jim omogoča, da so aktivni tudi v okviru mednarodnih povezav, saj so ustanovni član in nosilec nekaterih aktivnostih in pobud v okviru organizacije International RWCT Consortium, ki organizira različne pobude in izmenjave tudi v mednarodnem okviru.

Pri oblikovanju programa, katerega izvajamo, so sodelovali učitelji različnih stopenj izobraževanja, ki so prispevali različne metode, tehnike in strategije drugim učiteljem in sodelavcem v odprti, vendar sistematični obliki. Tak način omogoča uporabo novih izkušenj neposredno in to na različnih stopnjah izobraževalnega procesa.

Program za osnovne šole obsega aktivnosti branja, pisanja in aktivnosti diskusije, razgovora na različnih področjih razvoja samostojnega mišljenja učencev, vzpodbuja vseživljenjsko učenje ter permanentnost učenja, vzpodbuja ustvarjalni pristop v novih situacijah, sposobnost za sodelovanje in upoštevanje mnenja drugih ljudi.

Program za vrtce je v vsebinskem smislu podoben programu za osnovne šole, s tem da se seveda organizacijsko in terminološko ter izvedbeno prilagaja svetu predšolskega obdobja.

 


KRATKA PREDSTAVITEV DELA S CILJNO SKUPINO VZGOJITELJEV IN UČITELJEV, KI POUČUJEJO ROME

V skladu z dosedanjimi izkušnjami pri izvajanju programov za vrtce in šole ter v skladu z lastnim strokovnim usposabljanjem imajo strokovne in teoretične osnove, ki jim omogočajo, da v aktivno življenje in delo, s tem pa tudi v izobraževanje, uvajajo vzgojitelje in učitelje tudi tistih socialnih skupin, ki po nekaterih kriterijih veljajo za marginalne. Izhodišča so oblikovanje samozavesti posameznega udeleženca, preoblikovanja odnosa do sebe ter do drugih in s tem spreminjanje lastnega ravnanja in vedenja, kar posredno vodi k spoznavanju drugih in pozitivno vrednotenje njihovih ravnanj in s tem vključevanje v enakopravno obravnavanje v konkretnem socialnem okolju.

 

logo_MSS_barvni_238 ess_color.jpg
 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT