UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

ZIK Črnomelj
zik_logo.png


poki.png

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ (ZIK)

Naslov: Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj

Telefon: +386 (0)7 30 61 390, **386 (0)7 30 61 392

Fax: +386 (0)7 30 61 393

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Spletna stran: http://www.zik-crnomelj.si

Vrsta organizacije: javni zavod

Velikost organizacije (število zaposlenih):
10 redno zaposlenih in 1 preko javnih del
Leto ustanovitve: 1959

PODATKI O VODSTVU PROJEKTA


Direktor(ica):  mag. Nada Žagar

Telefon stacionarni: : +386 (0)7 30 61 391

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Koordinator(ica) projekta: mag. Irena Bohte

Telefon stacionarni: +386 (0)7 30 61 384

Elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE

ZIK Črnomelj utrjuje položaj osrednje belokranjske ustanove za izobraževanje odraslih, ki nudi svetovanje in celovito ponudbo izobraževalnih in kulturnih programov. Vključuje se v evropske projekte, ki spodbuja razvoj človeških virov in odpravljajo izobrazbeni primanjkljaj v našem okolju. Ustvarja takšno organizacijsko klimo, ki spodbuja zaposlene za razvoj socialnih programov in enakih možnosti za učenje. Velik poudarek daje sodelovanju in povezovanju z vsemi partnerji. Prizadeva si za večjo kakovost na vseh področjih delovanja. Poslanstvo ZIK je vseživljenjsko učenje za vse in vsakogar, ki se rad uči in spreminja.

Vrednote, ki jih goji in razvija v organizaciji, so: pripadnost organizaciji, strokovnost, odprtost do okolja, povezovanje s partnerji, strpnost do drugačnosti.


KRATKA PREDSTAVITEV VSEH DEJAVNOSTI

ZIK organizira in izvaja programe na področju izobraževanja odraslih in kulture. Ustvarja vzpodbudno okolje za učenje na področju programov za pridobitev izobrazbe (osnovna šola za odrasle, trgovec, ekonomski tehnik, predšolska vzgoja), splošnoizobraževalnih programov (tuji jeziki, računalništvo), programov in projektov za posebne ciljne skupine (starejši odrasli, ljudje s posebnimi potrebami, Romi). Je enota višjih in visokih šol. ZIK se ukvarja z razvojem novih izobraževalnih programov, svetovanjem odrasli populaciji, posredovanjem kulturnih dogodkov in razvojem raznovrstne kulturniške ustvarjalnosti. Je osrednji kinematograf, ki vodi filmski program za vsa kina v Beli krajini.

Več informacij o dejavnosti in programih ZIK-a je mogoče najti na spletni strani www.zik-crnomelj.eu.


KRATKA PREDSTAVITEV DELA S CILJNO SKUPINO ROMOV

ZIK se dvajset let ukvarja z razvojem izobraževalnih programov in projektov za potrebe Romov v Beli krajini. Največji poudarek daje izobraževanju, usposabljanju in svetovanju z namenom, da bi pripadniki romske skupnosti postali samostojni in odgovorni člani družbe. V sodelovanju z romskimi društvi in predstavniki strokovne javnosti ugotavlja izobraževalne potrebe Romov, jim prilagaja ponudbo programov in ustvarja pogoje za pridobivanje takšnih znanj, ki bodo prispevala k večjemu zaposlovanju Romov.

ZIK je bil koordinator projekta Phare 2003 - Vseživljenjsko učenje »Poklicno informiranje in svetovanje za Rome« (PISR). V okviru projekta je potekala raziskava o izobraževalnih in poklicnih interesih Romov, razširitev koncepta poklicnega informiranja in svetovanja za ciljno skupino Romov, razvoj programa usposabljanja romskih koordinatorjev in izdelava akcijskega načrta za izobraževanje odraslih Romov. Znotraj projekta je potekalo povezovanje in sodelovanje strokovne javnosti.

ZIK daje velik poudarek ozaveščanju javnosti o pomenu medsebojnega sodelovanja, strpnosti in prežemanja večinske in romske kulture, zato za strokovne delavce in učitelje ponuja tudi učenje romščine.

Povezovanje in sodelovanje večinskega in romskega prebivalstva poteka tudi na področju kulture in prireditev, ki jih organizira zavod.

 

logo_MSS_barvni_238 ess_color.jpg
 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT