UVRI LOGO

zik_logo.png
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Telefon: 07 30 61 390
Faks: 07 30 61 393

 

uvrvi@zik-crnomelj.si
http://www.zik-crnomelj.eu

Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj kot poslovodeči v konzorciju, skupaj s partnerskima organizacijama Pedagoškim inštitutom in Strokovno izobraževalnim centrom Ivana Bertonclja, izvaja projekt »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje«.

 

Zaključna konferenca projekta je bila  v ponedeljek, 23. maja 2011, ob 11. uri v Kulturnem domu Črnomelj.

Več si lahko ogledate tukaj

 

Projekt vključuje profesionalno usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgojno izobraževalnih zavodih v Sloveniji (vrtci, osnovne šole, dijaški domovi, zavodi za izobraževanje odraslih). Namenjen je vzgojiteljem, učiteljem in ostalim strokovnim delavcem, ki se profesionalno ukvarjajo z romskimi otroki in odraslimi. Znotraj projekta poteka tudi usposabljanje romskih pomočnikov.


Izobraževalni programi vključujejo naslednje vsebine:

  • vključevanje romskih otrok v predšolsko vzgojo v vrtcih,
  • vključevanje romskega jezika in kulture v izvedbeni kurikulum ter seznanjanje romskih otrok s slovenskim jezikom in kulturo,
  • pomoč romskim otrokom za uspešnejše šolanje,
  • sodelovanje med romsko skupnostjo in šolo.


Vsak izobraževalni program, tako za učitelje kot romske pomočnike, vključuje 7 dni izobraževanja, in sicer 8 pedagoških ur dnevno. Izobraževalni dnevi se izvedejo v treh fazah: v 1. fazi tridnevno, v 2. in 3. fazi dvodnevno izobraževanje. Po vsaki fazi izobraževanja potekajo vmesne aktivnosti, ki omogočajo udeležencem izobraževanja praktično preizkušanje pridobljenih znanj in refleksijo ter izmenjavo izkušenj.


ZIK je s svojima partnerjema pridobil finančna sredstva za izvajanje projekta, v višini 203.354,00 evrov, na javnem razpisu za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011, ki ga je razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport (MŠŠ).


MŠŠ ima 15 % udeležbo in je posrednik pridobivanja sredstev iz Evropskih socialnih skladov, ki zagotavljajo 85 % sredstev. Projekt poteka od 24. oktobra 2008 do 31. decembra 2011.


 

logo_MSS_barvni_238


ess_color.jpg

logo_svlr_slo_m
 
 
(c) ZIK Crnomelj 2008-2011
Produkcija: ViDIT